ISK-2685-3.jpg
ISK_7480 да.jpg

Павел и Виктория - Цяла галерия.

Сесия на абитуриенти - Ловеч
ISK_8931.jpg

Сесия на абитуриенти - Химията

SA0_5746.jpg

Изпращане - Ловеч

ISK_1079.jpg

Изпращане Химията (А)клас

20210605_010512_530.jpg

Фото Будка - Онлайн галерия (04.06.2021)

ISK-312.jpg

Бална вечер - Химията ( Г)клас

ISK_0630.jpg

Изпращане Химията - (Г) клас.

ISK-3829.jpg

Сесия на абитуриенти - Химията (А) клас

ISK-96.jpg

Бална вечер - Ловеч

ISK-579.jpg

Бална вечер - Химията (А) клас